האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

The famous company from Stuttgart features four works by four leading choreographers, each creating his or her own individual version to the classic tale with known and original music from Tchaikovsky to Bjork.

 

Choreographers: Cayetano Soto, Marie Chouinard, Marco Goecke, Hofesh Schechter
Music: Peter Gregson, Bjork and other composers

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content