האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About


A ballet by Boris Eifman


Boris Eifman returns to Israel with his new work about a dancer who tries to change a clumsy common girl into a virtuoso dancer, to the music of the king of the waltz, Johan Strauss Jr.


Music: Johann Strauss Jr.
Set Designer: Zinovy Margolin
Costume Designer: Olga Shaishmelashvili
Lighting Designers: Alexander Sivaev, Boris Eifman

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content