האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About
Aviv Guedj – a musician with a large following of hypnotized music lovers, brings to the stage, together with his band and the orchestra, his songs from the days of Algiers Band to his new current day songs.
סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content