האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Israeli Love Songs (Enlarge)
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

A celebration of the most beloved Israeli love songs through the ages. A special program of love to celebrate TU BEAV, our very own day of love.


With Tom Cohen, Tal Ganor, Goni Knaani, Yael Levita
Music director and pianist: David Sebba

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content