האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Naomi Shemer has created the musical landscape of the nature of our beloved land in the hundreds of songs she has written throughout her lifetime. A special program commemorating the 92nd birthday of one of Israel’s greatest composers and songwriters.

With Anat Czarny, Tal Ganor, Goni Knaani, Daniela Skorka
Music director and pianist: David Sebba

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content