האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

Orland and Zeira, together and separately, have written some of the iconic songs of the very beginning of the songs of our nation. Commemorating the 54th anniversary of Zeira' death and he 20th anniversary of Orland's death we present their greatest hits.


With Hadar Atari, Anat Czarny, Tal Ganor, Tamara Navoth   
Music director and pianist: Yael Kareth

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content