האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

The greatest hits of Ofra Haza, Zohar Argov, Avihu Medina, Avner Gadassi, Zehava Ben. Boaz Sharabi and many more singers and writers who shaped with their words and music the very essence of our land and its people.

With Hadar Atari, Anat Czarny, Tom Cohen, Tal Ganor
Music director and pianist: David Sebba

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content