האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

The very special world of the two great female poets, Lea Goldberg and Rachel , who were born in Russia and immigrated to Israel, capturing their powerful imagery their own personal worlds and feelings within the framework of our land and its history.


With Tom Cohen, Anat Czarny, Tal Ganor, Yael Levita
Music director and pianist: Eran Zehavi

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content