האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

A tender family affair showcasing two of the most important poets of our culture – Nathan Alterman and his daughter Tirza Atar who capture with tenderness in their poems the innermost agonies and ecstasies of their lives. 

With Tal Bergman, Anat Czarny, Tal Ganor, Yael Levita

Music director and pianist: Eran Zehavi

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content