האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

A special program focusing on the most popular Israeli musicals from Shlomo and Shalmai to Utz Li Gutz Li, from Kasablan to I Like Mike, from Two Kuni Lemls to Don't Call Me Black. Celebrating the 90th birthday of Dov Seltzer. 

 
With Hadar Atari, Tom Cohen, Anat Czarny, Noam Heinz, Daniela Skorka
Music director and pianist: Eran Zehavi

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content