האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

Venus, Aphrodite and Botticelli in a contemporary look! Papaioannou sculpts the bodies of his eight dancers and creates a poetic world, an erotic dream that moves from pure grace and humor to chaotic nightmares in a work that shakes the conscience  of the audience ! An intensive visual experience of breathtaking beauty!

This performance includes full nudity.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content