האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Venus, Aphrodite and Botticelli in a contemporary look! Papaioannou sculpts the bodies of his eight dancers and creates a poetic world, an erotic dream that moves from pure grace and humor to chaotic nightmares in a work that shakes the conscience  of the audience ! An intensive visual experience of breathtaking beauty!

This performance includes full nudity.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content