האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

One of the most exciting ballet companies in the world today, with 28 dancers and musicians,  presents celebrated piece by three gigantic creators: Forsythe's The Vertiginous Thrill of Exactitude is a sensual homage to George Balanchine; Clug's interpretation of The Rite of Spring on a stage  which is a clear lake; and Cacti by Ekman, a live symphony of movements, sounds, strings and cacti.

 

 

10.6.2022 - The performance is dedicated in loving memory of Dr. Israel (Rolly) Yovel

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content