האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About The Show

Music: Beethoven, Mozart, Pergolesi,
Marcello, Torelli, Vivaldi, Foss, Haubrich

 

4 masterpieces representing five decades of creativity by Jiří Kylián, one of the leading choreographers of our time:
Bella Figura |  Gods & Dogs |  Petite Mort |  6 Tänze 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content