האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About The Show

Artistic Director & Choregrapher: Akram Khan

Original Music Score & Sound Designer: Vincenzo Lamagna

 

The epic of  Gilgamesh turn into a mesmerizing modern dance created by one of the more important & intriguing Choregraphers of our time

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content