האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Monty Alexander - Harlem Kingston Express

The virtuoso jazz pianist returns to our series with a bang! This time he is joined by the jazz reggae ensemble Harlem Kingston Express for a fascinating grove celebration for the ear and the soul.

 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content